Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường TH Sa Pả II; Kế hoạch tổ chuyên môn nhà trường năm học 2019-2020 của nhà trường. Tổ chuyên môn đã phối hợp với BGH nhà trường xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi kiểm tra kiến thức giáo viên năm 2019-2020.

Được sự nhất trí của BGH nhà trường, vào lúc 13g30 ngày 10/01/2020, tổ chuyên môn trường TH Sa Pả II tổ chức Hội thi kiểm tra kiến thức giáo viên cấp trường.

C:\Users\PTC\Downloads\IMG_20200110_175805.jpg

Bài thi gồm 2 phần: Phần nghiệp vụ và phần kiến thức. Nội dung kiểm tra năng lực phần nghiệp vụ gồm các hiểu biết về kiến thức chuyên môn - nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục phổ thông mới của cấp học mà giáo viên giảng dạy, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành . Nội dung phần thi kiến thức là các bài tập môn toán, Tiếng Việt trong chương trình tiểu học.

Một số hình ảnh của hội thi

C:\Users\PTC\Downloads\IMG_20200110_175808.jpg

C:\Users\PTC\Downloads\IMG_20200110_175811.jpg

 

C:\Users\PTC\Downloads\IMG_20200110_175814.jpg

Bài thi Năng lực là 1 trong 3 nội dung thi GVDG cấp trường, là cơ sở cần thiết để đánh giá thực chất năng lực và ý thức tự bồi dưỡng của đội ngũ GV nhà trường hàng năm.

Có thể khẳng định Hội thi kiểm tra kiến thức giáo viên cấp trường năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã diễn ra một cách khách quan, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định và thời gian dự định. Giáo viên tham dự thi đã thể hiện sự cố gắng và quyết tâm cao, thể hiện được tài năng sư phạm, trình độ chuyên môn, sáng tạo, tự tin trong giảng dạy, đam mê nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu để nâng cao tay nghề./.

Thuỳ Linh