Ở trường tiểu học, hoạt động dạy - học chiếm hầu hết thời gian và khối lượng công việc của GV và HS trong một năm học, đồng thời cũng quyết định kết quả đào tạo của nhà trường. Do vậy, là người CBQL cần nhận thức đúng đắn về vị trí quan trọng của hoạt động dạy - học để có biện pháp quản lý khoa học, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, trong đó tổ chuyên môn là một tổ chức đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Do đó vai trò của tổ trưởng chuyên môn là người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động của giáo viên và cả khối lớp, là người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh trong tổ của mình.

Trường Tiểu học Sa Pả II nằm ở địa bàn xã Sa Pả- huyện Sa Pa- tỉnh Lào Cai, là trường cách trung tâm huyện khoảng 5km.. Trường có 37 cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, 22 lớp với 494 HS; có 32 GV dạy lớp (trong đó có 27 GV bộ môn). Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên trong nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2011, và được duy trì và công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2017.

Hoạt động chuyên môn tại nhà trường được ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm, ngay từ đầu năm học 2019-2020 nhà trường đã tiến hành họp hội đồng sư phạm nhà trường để phân công, chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn nhà trường.

Hình ảnh họp hội đồng nhà trường đầu năm

Công tác chuyên môn do đồng chí Trần Thị Mai Sâm - Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách quản lí, chỉ đạo. Tổ chuyên môn gồm 3 đồng chí: 01 đồng chí tổ trưởng chuyên môn, 02 đồng chí tổ phó chuyên môn, ngoài ra còn có 05 đồng chí tổ trưởng tổ khối 1,2,3,4,5.

Ngay từ đầu năm học, theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa, kế hoạch của trường Tiểu học Sa Pả II, tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020. Cụ thể, một số nội dung như sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong năm học: Ghi cụ thể chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, khả thi (dựa vào kế hoạch hoạt động của nhà trường). Chú trọng việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, xây dựng kế hoạch dạy học cá nhân trong đó lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học nâng cao năng lực người học, đưa hoạt động STEM vào kế hoạch giáo dục, dạy học trên thư viện, dạy học toán bằng tiếng Anh với trường hội nhập, dạy học giáo dục kĩ năng sống,…
2. Thực hiện đầy đủ các loại sổ sách của nhà trường quy định.

3. Thực hiện việc kiểm tra giáo viên về soạn bài, việc giữ vở sạch chữ đẹp của học sinh, chấm chữa bài của giáo viên Kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/BGD, xây dựng nề nếp lớp (Vệ sinh, trật tự kỉ luật, thái độ học tập, hành vi đạo đức của học sinh)

4. Xây dựng nề nếp dạy - học của giáo viên - học sinh trong tổ. Công tác chủ nhiêm lớp, công tác bồi dưỡng, kèm cặp học sinh,…

5. Tổ chức tốt nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tuần (do tổ khối chọn thời gian phù hợp).

Hình ảnh sinh hoạt chuyên môn nhà trường do đồng chí Trần Thị Mai Sâm- phó hiệu trưởng chủ trì

 

Hình ảnh sinh hoạt chuyên môn tổ khối 4+5: lập dàn ý bài văn tả người bằng sơ đồ tư duy do cô Nguyễn Thuỳ Linh thực hiện

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kỳ nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên trong trường Tiểu học.

Trong đó hoạt động tổ chức chuyên đề là nội dung cơ bản, có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuyên môn ở trường Tiểu học. Hoạt động chuyên đề góp phần nâng cao kết quả giảng dạy giáo dục và trình độ tay nghề của giáo viên.

Qua hoạt động chuyên đề trình độ chuyên môn của giáo viên ngày càng được nâng cao, phát huy được khả năng tiềm tàng, kinh nghiệm, sự sáng tạo của mỗi giáo viên trong dạy học và giáo dục. Từ đó nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa, kế hoạch trường Tiểu học Sa Pả II về việc Dạy học trên thư viện, tổ chuyên môn nhà trương đã tổ chức họp, chỉ đạo các đồng chí giáo viên đăng kí 2 tiết dạy trên thư viện/ năm;

 Trong năm học qua phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức các chuyên đề tiết dạy trên thư viện, vơi sự tham gia của rất nhiều các thầy giáo, cô giáo trong và ngoài huyện tới tham dự. Chuyên môn nhà trường đã phân công và hỗ trợ thực hiện thành công một số tiết dạy, cụ thể như:

  • 01 tiết dạy trên thư viện đ/c Thuý thực hiện
  • 01 tiết dạy trên thư viện đ/c Mai Lan thực hiện
  • 01 tiết dạy học toán thông qua tiếng Anh đ/c Trần Nga thực hiện
  • 02 tiết dạy kĩ năng sống Linh thực hiện…
Tiết dạy thư viện với chủ đề: Bảo vệ và giữ sạch nguồn nước. do cô giáo Nguyễn Diệu Thuý lên lớp

 

Tiết dạy thư viện với chủ đề về Môi trường do cô giáo
Mai Thị Lan lên lớp

 

Tiết dạy thư viện với chủ đề: Phòng tránh xâm hại tình dục do cô giáo
Nguyễn Thuỳ Linh cùng các em học sinh lớp 3,4,5 thực hiện

6. Bồi dưỡng nâng nâng cao năng lực của giáo viên thông qua: bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức thi kiến thức giáo viên cấp trường, thi chữ đẹp giáo viên, cấp trường, thi làm đồ dùng dạy học,…

7. Xây dựng quy chế chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, phương pháp tổ chức dạy học,…

8. Đề xuất, tham mưu với Ban Giám Hiệu khen thưởng những giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy cũng như tham gia tốt các hoạt động mà nhà trường phân công. Đề nghị phê bình những giáo viên vi phạm qui chế chuyên môn hoặc chưa nhiệt tình tham gia vào các hoạt động mà nhà trường, tổ phân công.
9. Động viên các thành viên trong tổ viết sáng kiến kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục… để phổ biến, áp dụng cho toàn tổ cùng nhau học tập.

10. Tham gia các cuộc thi của nghành, trường,…về công tác chuyên môn như: hội giảng cấp trường, hội giảng cấp tỉnh, thi giáo viên trẻ tài năng, giáo vien giỏi điểm trường lẻ,…đều đạt nhiều kết quả cao. Cụ thể: 01 giáo viên đạt giải đặc biệt cuộc thi Giáo viên trẻ tài năng cấp tỉnh năm 2017, 02 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019, giáo viên giỏi cấp huyện hàng năm,…

 

Học sinh cũng tham gia các cuộc thi chuyên môn như: Cuộc thi văn tuổi thơ cấp cụm đạt giải nhì trung cuộc, thi trạng nguyên Tiếng việt 01 học sinh đạt giải Nhất cấp huyện,…

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn, công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn không thể thiếu được trong trường học. Vì nó rất quan trọng trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn. Nếu không kiểm tra, thanh tra chuyên môn đối với giáo viên – học sinh thì không thể nắm được kết quả qua quá trình thực hiện kế hoạch chuyên môn như thế nào. Ví dụ như: giáo viên dạy cái gì, học sinh học và làm gì? Việc dạy và học có đổi mới không…? và có chất lượng thực sự không...? Lúc đó chúng ta mới thấy được hoạt động của giáo viên – học sinh và đánh giá được hiệu quả chất lượng dạy và học của mỗi giáo viên – học sinh trong lớp đó. Đồng thời có kế hoạch điều chỉnh việc chỉ đạo chuyên môn tiếp theo như thế nào giúp giáo viên dạy học có chất lượng cao. Vì vậy, hàng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, trong đó xây dựng nội dung, hình thức, thời gian cụ thể; phân công thành phần kiểm tra và tổ chức thực hiện thường xuyên theo kế hoạch.

- Kiểm tra toàn diện để đánh giá trình độ mọi mặt của giáo viên, từ đó làm căn cứ xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Kiểm tra chuyên đề để nhằm xác định tính khả thi của các nội dung đã triển khai.

- Kiểm tra đột xuất nhằm rèn cho giáo viên tính tự giác trong mọi trường hợp. Đặc biệt chú trọng kiểm tra công tác soạn giảng của giáo viên; kiểm tra giáo án trên lớp, quan tâm đến công tác chuẩn bị, đến những nội dung giáo viên áp dụng theo vùng, miền. Kiểm tra phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có sát với thực tế không.

- Kiểm tra chất lượng dạy học của giáo viên thông qua dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh …

Hình ảnh giáo viên đang hướng dẫn, tư vấn học sinh

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên để đánh giá được sự đầu tư, trình độ của giáo viên thông qua sắp xếp, trình bày văn bản.

- Kiểm tra công tác tự học tự rèn thông qua việc cập nhật thông tin bài giảng.

+ Giáo viên – học sinh đã có nề nếp thi đua dạy và học có hiệu quả khá cao.

Còn những hạn chế trong chuyên môn của giáo viên dần dần được khắc phục dưới sự giúp đỡ của người thanh tra, kiểm tra chuyên môn.

- Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn gắn liền với công tác dự giờ đột xuất, khảo sát chất lượng học sinh sau khi dự giờ xong tiết đó nhằm đánh giá thực chất việc dạy của giáo viên. Đây là việc làm thường xuyên của công tác quản lý chuyên môn trong trường học để tác động đến giáo viên dạy thực chất, học sinh học thực chất và có hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học. Việc làm này đã tạo điều kiện cho nhà trường có cơ sở đánh giá chuẩn giáo viên và học sinh Tiểu học. Nó còn giúp cho việc quản lý chỉ đạo chuyên môn có thêm kinh nghiệm quản lý chuyên môn vững chắc hơn.

Hoạt động chuyên môn có hiệu quả sẽ là nhân tố quyết định sự thành công của nhà trường, đặc biệt cũng chính là thực hiện tốt chủ đề năm học- chất lượng thực chất, cũng như thực hiện hiệu quả 1 trong 3 nội dung GIÁ TRỊ nhà trường “ Tinh thần trách nhiệm- Sự hợp tác- Chất lượng hiệu quả” hướng tới hoàn thành thắng lợi TẦM NHÌN- SỨ MỆNH nhà trường./.

Một số ảnh hoạt động khác của chuyên môn

nh học sinh học trải nghiệm tại vườn hoa địa lan

 

Ảnh học sinh học theo nhóm

 

 

Ảnh học sinh học buổi tối với hoạt động rung chuông vàng

 

Ảnh hoạt động đọc của học sinh trong ngày hội đọc sách

 

Ảnh thăm lớp dự giờ

 

Ảnh hoạt động học của học sinh trên lớp
Ảnh cuộc họp chuyên môn nhà trường 1 lần/ tháng

                             

Thanh Hà